Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Overgangen fra børnehave til skole

Sammenhæng 4-8 år i Østbirk 2021

 

Formål for god overgang fra Dagtilbud til Skole i Østbirk

Børnene oplever de mestrer og er kompetente og trygge i overgangen.

Forældre oplever sig kompetente til at støtte børnene i overgangen og oplever sammenhæng i tilgang og forventninger til samarbejdet mellem professionelle og forældre.

Personale sikrer systematik og sammenhæng og høj grad af vidensdeling ift. at skabe kvalitet i overgangen.

 

Overordnet fælles mål for sammenhæng fra 4-8 år

Den samlede indsats fra 4-8 år skal understøtte barnets alsidige og personlige udvikling (læring, trivsel og personlig mestring) i et omsorgsfuldt, trygt miljø, der giver mulighed for at udvikle livsduelighed, engagement, tro på egne evner og kompetencer til at deltage i fællesskaber.

 

Indsamling af data – vidnesbyrd om barnets udvikling, trivsel og læring

Sprogvurderinger

Løbende vidensdeling og erfaringsudveksling

 Evalueringer og iagttagelser af hvad der fungerer godt og hvad der skal ændres på ift ovenstående beskrevne formål.

 

Fælles materialer

Materiale om ”Fri for mobberi”

Rim og remser

Fælles lege (banke-bøf, byen sover, alle mine kyllinger, grøn-gul-rød stop m.fl)

Fællessange - Hit med lyden i daginstitution og efterfølgeren: Hop om bord i børnehaveklassen

 

Principper som efterleves for ”Den gode overgang”

Overgangen skal sikre de bedst mulige vilkår i barnets skift fra en praksis til en anden og dertil hørende skift i: identitet, relationer og rolle.

Overgangen skal forbinde den pædagogiske praksis i daginstitutionen med den pædagogiske praksis i skolen - Overgangen skal sikre at barnet får en oplevelse af at høre til

Overgangen skal operere i barnets nærmeste udviklingszone og i feltet mellem leg og læring

Overgangen skal muliggøre udvikling såvel som afvikling – dvs forberede på ”det nye” og give mulighed for at tage afsked med det/dem som forlades

Overgangen skal sikre at barnet føler sig kompetent, troen på at lykkes og sikre at barnet bliver inkluderet i fællesskabet i skolen fra første færd.

Overgangen skal udfoldes tværprofessionelt og bygge på distribueret viden.

 

I overgangen er det vigtigt at 

o Barnet skal viden hvad der venter dem 

o Barnet skal have dannet relationer med børn og voksne inden selve skiftet 

o Barnet bliver guidet det nye sted.

 

Der afholdes to forældremøder for forældre til kommende skolestartere. Et i efteråret og et i foråret.

Der afholdes netværkskonferencer og trekantsamtaler mellem daginstitution og skole. Der er er 1. maj projekt i maj og juni, hvor børn fra daginstitutionen kommer på skolen et par dage hver uge med kendte voksne. Der arbejdes i denne periode med en række ting ift. at skabe den gode overgang for børnene, bl.a. kendskab til skolen, kendskab til de voksne, kendskab til legepladsen, lidt matematik og dansk, bevægelse, socialt samvær og meget andet.

Konkret plan for udmøntning af selve overgangen og procesplan udarbejdes hvert år i samarbejde mellem skole og daginstitution.

 

Nedenstående matrix synliggør de fokusområder der er i det arbejde. Ved spørgsmål kontakt skolen.

Dokumenter