Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikation

Vi har i samarbejdet med skolebestyrelsen udarbejdet en kommunikationsstrategi.

Hvad er formålet med den og hvad vil vi opnå?

 1. Vi ønsker en klar og tydelig kommunikation mellem skole og hjem, hvor vi i alle situationer arbejder konstruktivt sammen om barnets trivsel og læring, og hvor skole og hjem har en fælles retning, en rød tråd og sammen skaber helheder og sammenhænge i det arbejde.
 1. Dernæst ønsker vi at profilere og synliggøre Østbirk skole og vise udadtil, hvad vi kan. Dette skal understøtte, at det er den skole i nærområdet, som forældre tilvælger til deres børn, og at vi synliggør skolen som en attraktiv arbejdsplads så vi kan rekruttere dygtig personale på alle positioner.

 

Hvilke vigtige forudsætninger skal være tilstede for at nå de formål?

For at sikre det gode og konstruktive skole-hjem samarbejde er vigtige forudsætninger at:

 • Vi tror på den andens gode intention og kommunikerer med tillid og imødekommenhed.
 • Vi tager et fælles ansvar, lytter til og anerkender den andens perspektiv.
 • Vi husker en god og konstruktiv tone, så vi kommunikerer med respekt uden at være dømmende.

 

For at understøtte Østbirk skole som førstevalg for forældre og som en attraktiv arbejdsplads vil:

 • Vi tale skolen op, når den fortjener det.
 • Skolen sikre at platforme som hjemmesiden og skolens Facebook side er opdateret og viser både skolens pædagogik, indsatsområder, resultater og eksempler fra hverdagen hvor læring og trivsel er i fokus.

 

Hvad kan vi forvente af hinanden?

  • Skolen informerer relevante forældre ved vikarer, ansættelser, sygdom og lign.
  • Skolen rammesætter de kommunikationskanaler der anvendes.
  • Skolen sikrer kommunikation til hjemmet om undervisningen og hvad der sker på skolen gennem fx MinUddannelse og ugeplaner.
  • Skole og hjem bruger kontaktbogen til relevant information og skriv hvis I gerne vil ringes op.
  • Skole og hjem ringer sammen når det er lidt svært og der er behov for mundtlig kommunikation.
  • Forældre går direkte til kontaktlærer inden vi går til ledelsen

 

Kommunikationsplatforme – se model, bilag 1:

Skolen kommunikerer med sin omverden hele tiden. Følgende model er en oversigt over de kommunikationskanaler der anvendes til dette. Herunder både målgruppe, indholdet i kommunikationen og de forventninger, der er til de involverede parter. Ved alle former for kommunikation, både skriftligt og mundtligt, vil vi holde den gode tone, så vi konstruktivt og i dialog indgår i et samarbejde om at Østbirk skole bliver den bedste ramme for alle børns læring og trivsel.

 

Fem tips og tricks:

 1. Skolen skal huske de små ting. Skriv f.eks. ”god bedring” i stedet for ”ok” eller ingenting, når der skrives om sygt barn. Og skriv også når det går godt.
 1. Hjemmet skal huske at spørge snarere end dømme, når der kommer historier med hjem. Der er ofte flere sider af den samme situation.
 1. Vi husker respekten og ved at hjemmet har store følelser involveret i eget barn og skolen har en professionel tilgang til helheden som skal medtænkes.
 1. Forældre må gerne henvende sig til Skolebestyrelsen.
 1. Skole og hjem overvejer en ekstra gang når det bliver svært:
  1. Er jeg på egen banehalvdel eller er jeg dømmende og kritiserende?
  2. Er jeg nysgerrig på den andens intention/hensigt og lytter jeg nok?
  3. Tjekker jeg om jeg forstår det rigtigt?
  4. Har jeg tillid nok?

Strategien er illustreret i vedhæftede dokument. Har man brug for yderligere oplysninger kontakt skolens kontor.

Udarbejdet af Skolebestyrelsen på Østbirk skole, 2021

 

Dokumenter

Kommunikationsstrategi 2021_0.pdf

Shape Created with Sketch.