Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdiregelsæt

Vores værdiregelsæt

Flere lærer mere - Østbirk Skole bygger fremtiden

På Østbirk Skole understøtter vores værdier alt det vi gør i skoleregi -hvordan vi agerer i fælleskabet.

Værdiregelsættet er en vigtig brik sammen med skolens mission og vision.


Vi er opsatte på at skabe en skole, hvor mennesker forstår sig selv og andre, plus lader sig inspirere til at gøre en positiv forskel i alt, hvad de foretager sig. Det gør vi gennem anerkendende tilgange, dialog og i et tydeligt samarbejde, der bygger på


HELHED - RESULTAT - RESPEKT - KVALITET

Helhed
•Vi skaber en rød tråd i barnets skolegang og vil sammenhæng mellem skole, børnehave, ungdomsuddannelse og hjem


EKSEMPLER:
o Vi har genkendelige principper fra indskoling til mellemtrin og udskoling
o Vi vil arbejde helhedsorienteret og på tværs af organisationer i et 0-18 års perspektiv, så der er en sammenhængende indsats ift. barnets personlige og faglige udvikling
o Vi er del af samarbejdet i klynge nord
o Vi sikrer i samarbejde med børnehaven en glidende og tryg overgang til skolen
o Vi samskaber den gode skole i fællesskab


EKSEMPLER:
o Vi samarbejder med lokalsamfundet
o Vi inddrager forældre i den åbne skole og har en ‘forældrebank’
o Vi knytter valgfag an til samarbejde med eksterne aktører
o Vi samarbejder på tværs af skoler

Resultat
•Vi udfordrer hinanden i skabende og undersøgende processer


EKSEMPLER:
o Vi er alle nysgerrige på, hvad der sker i skolen
o Vi udfordrer vores kreativitet og samarbejdsevne med Lego Education (LEIS)
o Vi lærer aktivt med ‘hands on’, digitalt, og ved personlig vejledning.
o Vi møder hinanden med positive forventninger og udfolder potentialer


EKSEMPLER:
o Ethvert barn skal blive så dygtigt som det kan
o Vi stiller forskellige krav, fordi alle er lige vigtige og ikke lige dygtige på samme tid
o Vi tror på, at alle gerne vil, hvis de kan.
o Vi motiveres og lærer på forskellige måder
o Vi skaber forudsætninger for at alle kan lykkes med opgaven
o Vi samler på succesoplevelser

Respekt
•Vi skaber en god omgangstone og taler med hinanden

EKSEMPLER:
o Vi skaber nære og betydningsfulde relationer
o Vi viser hinanden anerkendelse
o Vi tør sige vores mening og giver plads til uenighed
o Vi siger til og vi siger fra
o Vi viser initiativ, tager medansvar og har ansvar for hinanden


EKSEMPLER:
o Vi har ambitioner og hjælper hinanden, når det er svært
o Vi hjælper hinanden med at passe godt på skolen
o Vi opnår respekt gennem sociale aktiviteter og faglige opgaver

Elev
Ansat
Forældre

Kvalitet
•Vi har blik for, hvad der motiverer den enkelte


EKSEMPLER:
o Vi møder det enkelte barn på dets niveau & giver velmente ‘puf’
o Vi har fokus på motivation og mening
o Gode processer skaber et godt resultat
o Vi samarbejder via dialog, tillid, vidensdeling og forventningsafstemninger 


EKSEMPLER:
o Vi lærer af hinanden
o Vi støtter et godt forældresamarbejde
o Vi agerer i tydelige rammer med spillerregler og forventninger
o Vi påskønner styrken i forskellighed
EKSEMPLER:
o Vi inddrager vores forskellighed i hverdagen
o Vi sætter stor pris på at vi ikke er ens og giver plads til alle

Dokumenter

Værdiregelsæt_0_0.pdf

Shape Created with Sketch.