Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdiregelsæt

Vores værdiregelsæt

Flere lærer mere - Østbirk Skole bygger fremtiden

På Østbirk Skole understøtter vores værdier alt det vi gør i skoleregi -hvordan vi agerer i fælleskabet.

Værdiregelsættet er en vigtig brik sammen med skolens mission og vision.


Vi er opsatte på at skabe en skole, hvor mennesker forstår sig selv og andre pluslader sig inspirere til at gøre en positiv forskel i alt, hvad de foretager sig. Det gør vi gennem anerkendende tilgange, dialog og i et tydeligt samarbejde, der bygger på


HELHED-RESULTAT-RESPEKT -KVALITET

Helhed
•Vi skaber en rød tråd i barnets skolegang og vil sammenhæng mellem skole, børnehave, ungdomsuddannelse og hjem


EKSEMPLER:
oVi har genkendelige principper fra indskoling til mellemtrin og udskoling
oVi vil arbejde helhedsorienteret og på tværs af organisationer i et 0-18 års perspektiv, så der er en sammenhængende indsats ift. barnets personlige og faglige udvikling
oVi er del af samarbejdet i klynge nord
oVi sikrer i samarbejde med børnehaven en glidende og tryg overgang til skolen
•Vi samskaber den gode skole i fællesskab
EKSEMPLER:
oVi samarbejder med lokalsamfundet
oVi inddrager forældre i den åbne skole og har en ‘forældrebank’
oVi knytter valgfag an til samarbejde med eksterne aktører
oVi samarbejder på tværs af skoler

Resultat
•Vi udfordrer hinanden i skabende og undersøgende processer


EKSEMPLER:
oVi er alle nysgerrige på, hvad der sker i skolen
oVi udfordrer vores kreativitet og samarbejdsevne med Lego Education (LEIS)
oVi lærer aktivt med ‘handson’, digitalt, og ved personlig vejledning.
•Vi møder hinanden med positive forventninger og udfolder potentialer
EKSEMPLER:
oEthvert barn skal blive så dygtigt som det kan
oVi stiller forskellige krav, fordi alle er lige vigtige og ikke lige dygtige på samme tid
oVi tror på, at alle gerne vil, hvis de kan.
oVi motiveres og lærer på forskellige måder
oVi skaber forudsætninger for at alle kan lykkes med opgaven
oVi samler på succesoplevelser

Respekt
•Vi skaber en god omgangstone og taler med hinanden

EKSEMPLER:
oVi skaber nære og betydningsfulde relationer
oVi viser hinanden anerkendelse
oVi tør sige vores mening og giver plads til uenighed
oVi siger til og vi siger fra
•Vi viser initiativ, tager medansvar og har ansvar for hinanden
EKSEMPLER:
oVi har ambitioner og hjælper hinanden, når det er svært
oVi hjælper hinanden med at passe godt på skolen
oVi opnår respekt gennem sociale aktiviteter og faglige opgaver

Elev
Ansat
Forældre

Kvalitet
•Vi har blik for, hvad der motiverer den enkelte


EKSEMPLER:
oVi møder det enkelte barn på dets niveau & giver velmente ‘puf’
oVi har fokus på motivation og mening
oGode processer skaber et godt resultat
•Vi samarbejder via dialog, tillid, vidensdeling og forventningsafstemninger
EKSEMPLER:
oVi lærer af hinanden
oVi støtter et godt forældresamarbejde
oVi agerer i tydelige rammer med spillerregler og forventninger
•Vi påskønner styrken i forskellighed
EKSEMPLER:
oVi inddrager vores forskellighed i hverdagen
oVi sætter stor pris på at vi ikke er ens og giver plads til alle

Dokumenter

Værdiregelsæt_0_0.pdf

Shape Created with Sketch.